Smluvní podmínky

Platné od 31. března 2020

Autorská práva

© 2024 Caqe. Všechna práva vyhrazena.

Tyto webové stránky vydává a spravuje Caqe. („my“). Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny texty na tomto webu chráněny autorskými právy. Reprodukce materiálů nalezených na tomto webu v jakékoli formě bez výslovného souhlasu je zakázána. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami, proto si je prosím pečlivě přečtěte. Pokud nesouhlasíte s našimi podmínkami, nemáte přístup ke službám ani je nemůžete používat.

Omezení odpovědnosti

Tyto stránky a všechny informace, obsah, materiály a další služby, které jsou na nich zprostředkovány, společnost Caqe poskytuje „tak, jak jsou“. Obsah a informace poskytované prostřednictvím našich služeb slouží pouze pro informační účely. Nezaručujeme přesnost, úplnost ani kvalitu informací. Nejsme zodpovědní za žádné chyby, opomenutí nebo nepřesnosti v informacích. Je vaší odpovědností ověřit, zda jsou informace vhodné pro použití. Máme právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu provést jakékoli z následujících akcí bez předchozího upozornění:

  • omezit nebo ukončit váš přístup ke všem nebo k jakékoli části našich služeb;
  • změnit nebo ukončit všechny nebo jakoukoli část našich služeb;
  • odstranit veškerý obsah, který je k dispozici na našich stránkách;

Služby třetích stran

Služba může obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran, které nevlastníme ani nekontrolujeme. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za žádné takové stránky, informace, materiály, produkty nebo služby třetích stran. Pokud navštívíte tyto webové stránky, činíte tak na své vlastní riziko.

Reklamy

Články na tomto webu mohou obsahovat reklamy. Jakákoli jednání nebo účast na propagačních akcích inzerentů nalezených na našich webových stránkách, včetně plateb a dodávek souvisejícího zboží nebo služeb a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo prohlášení souvisejících s takovými jednáními, jsou výhradně mezi vámi a takovým inzerentem. Souhlasíte s tím, že Caqe nebude odpovědný za jakékoli ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku jakýchkoli takových jednání nebo v důsledku přítomnosti takových inzerentů na tomto webu. Tyto webové stránky využívají službu Google, která je poskytována třetí stranou a kterou nemůžeme ovlivnit.

Povolení používat tento web

Udělujeme vám omezené, nevýhradní a odvolatelné právo na přístup a používání Služeb pro vaše osobní použití. Nesmíte:

  • Zneužívat stránky nebo jejich funkce. K tomu patří narušování běhu stránek a přistupování k nim a k jejich službám jinými metodami, než jaké jsou přímo poskytnuty.
  • používat tento web jakýmkoli způsobem, který způsobí poškození webu nebo zhoršení přístupnosti webu; nebo jakýmkoli způsobem, který je nezákonný nebo škodlivý;
  • používat služby k porušování autorských práv, patentů, ochranných známek nebo jiných vlastnických práv třetích stran;
  • zveřejňovat nebo jinak poskytovat obsah, který obtěžuje, zneužívá nebo se vyhrožuje jakékoli jiné osobě nebo který obsahuje obscénní obsah;
  • dále prodávat nebo distribuovat služby zcela nebo zčásti;
  • publikovat jakoukoli část obsahu jinde;
  • narušovat používání služeb pro jiné osoby;

Zdravotní informace

Jakýkoli lékařsky související obsah nalezený na tomto webu nemá být lékařskou radou ani pokyny pro lékařskou diagnostiku nebo léčbu. Články na tomto webu nenahrazují odbornou lékařskou pomoc. Pokud máte jakýkoli dotaz týkající se vašeho zdravotního stavu nebo určité léčby, vždy se poraďte s lékařem nebo jiným odborníkem v oblasti lékařské péče.

Zásady publikování

Jsme velkými fanoušky kvalitní a originální tvorby autorů. Přijímáme dobře napsané články ověřené na faktech a založené na znalostech. Každý příspěvek bude muset před zveřejněním projít kontrolou našich editorů. Kromě kontroly plagiátorství musí být před zveřejněním na webu potvrzen veškerý obsah.